Dark Svetlo

FRITEZA NA VREO VAZDUH UPUSTVO Ostavite komentar

Friteza bez ulja

Priključivši aparat na električnu mrežu, uključiće se crveni svetlosni indikator
rada koji ukazuje na to da je aparat spreman za rad.
• Postavite perforirano dno u posudu, pa posudu stavite u kućište aparata.
Napomena:
Nikada nemojte peći namirnice u posudi bez prethodnog postavljanja perforiranog
dna! Perforirano dno kada se postavi ne naleže u potpunosti kako bi vruć vazduh
mogao da cirkuliše i odozdo.
• Stavite namirnice u posudu. Vodite računa da količina namirnica ne prelazi
oznaku MAX, kao i da namirnice ravnomerno rasporedite po dnu posude kako bi
vreo vazduh mogao neometano da struji između njih. To posebno važi za peciva
sa kvascem. Namirnice bi trebalo da budu sličnih veličina i dimenzija kako bi se
se podjednako i istovremeno ispekle. Prepunjena posuda i loše strujanje vazduha
imaće za posledicu loše pečenu hranu.

Colossus friteza
Napomena:
Ovaj konvekcioni pekač isključivo je namenjen pripremi hrane strujanjem zagrejanog
vazduha. Grejač zagreva vazduh, a njegovu cirkulaciju omogućava ventilator koji je
smešten iznad grejača. Na taj način sadržaj posude se ravnomerno zagreva sa svih
strana. Za dobar rad uređaja potrebno je da vazduh neometano struji kroz aparat.
Upravo zato, obezbedite slobodan prostora oko aparata, posebno sa gornje i zadnje
strane gde vazduh ulazi, odnosno izlazi. Nikada ne prekrivajte aparat! Gornja površina
aparata mora ostati slobodna zbog neometanog ulaska vazduha.
Napomena:
Priprema obroka strujanjem zagrejanog vazduha omogućava da se namirnice termički
tretiraju bez dodatne masnoće. Po želji, nekim namirnicama možete dodati masnoću
pre pečenja. To učinite tako što ćete ulje dodati u same namirnice (npr. u krompir za
pripremu pomfrita i sl.), promešati ih i tek onda sadržaj presuti u posudu aparata.
Nikada nemojte ulje direktno sipati u posudu za pečenje. Aparat nije friteza!
• Radom aparata upravljaju termostat i tajmer.
• Za uključivanje aparata potrebno je zadati radnu temperaturu (pomoću
termostata) i vreme pripreme (pomoću tajmera).

Friteza

Ako namirnice stavite u nezagrejan aparat, dodajte još 2-3 minuta na preporučeno
vreme pripreme namirnica. Za najbolje rezultate prethodno uključite aparat
da postigne temperaturu, pa tek onda, kada se ugasi zeleni svetlosni indikator,
napunite namirnicama unutrašnju posudu.
• Ako je tokom pečenja potrebno promešati ili začiniti hranu, izvadite posudu iz
aparata držeći je za ručku bez zaustavljanja rada termostata i tajmera.
Napomena:
Budite oprezni prilikom otvaranja aparata! Tom prilikom se oslobađa vruća para
koja može izazvati opekotine. Ne stavljajte ruke i prste u otvor aparata namenjen za
unutrašnju posudu. Takav postupak, takođe, može dovesti do opekotina.
• Kada zadato vreme pipreme hrane istekne, tajmer će se zvučno oglasiti.
• Ako hrana nije dovoljno pečena, možete je dopeći postavljanjem dodatnog vremena
prema potrebi.
• Za vreme pripreme namirnica u posudi se skuplja tečnost ili masnoća.
• Koristeći kuhinjski pribor otporan na toplotu koji neće oštetiti nelepljivi unutrašnji
premaz posude ispraznite posudu sa hranom.
• Namirnice nikada ne izručujte direktno iz posude jer u njoj može biti skupljene
tečnosti ili masnoće.
• Ako je nakon pražnjenja posude potrebno pripremiti još hrane, ne morate čekati.
Aparat je odmah spreman za rad. Možete odmah sipati sledeću količinu namirnica
u aparat i ponoviti proces pečenja.

Ponuda friteza

Korpa

close
%d bloggers like this: