Dark Svetlo

Krčko upustvo Ostavite komentar

Krčko colossus

Keramičku posudu izvadite iz metalnog kućišta aparata i stavite namirnice u nju.
• Namirnice ravnomerno rasporedite po dnu posude tako da ne budu nagomilane na jednoj
strani.
• Posuda mora biti ispunjena namirnicama od 1⁄2 do 3⁄4 svoje zapremine.
• Poklopite posudu staklenim poklopcem i posudu stavite u metalno kućište.
• Uključite utikač u izvor napajanja.

Ako je Vaš model aparata sa manuelnom komandom, izaberite željeni režim rada:
• Low – niži nivo temperature (sporije kuvanje),
• High – viši nivo temperature (brže kuvanje) ili
• Warm / Auto – održavanje temperature, podgrevanje ili odmrzavanje.
• Proces kuvanja će započeti.
• Vreme pripreme hrane minimalno je 4 časa u High režimu.

Super krčko Camri CR 6410 

U slučaju da je Vaš aparat model sa digitalnim upravljanjem DC-400, kada priključite
utikač u izvor napajanja pojaviće se trepćuća oznaka Off na displeju. Pritisnite Off/On
taster na upravljačkom panelu. Ušli ste u režim za podešavanje tajmera. Pomoću tastera
obeleženih strelicama (Gore, Dole) odaberite željeno vreme kuvanja u opsegu od 30 minuta
do 12 časova. Izaberite radni režim (Low, High ili Warm) i odgovarajuća signalna lampica
će se upaliti. Kada aparat završi sa kuvanjem po zadatom vremenu funkcija održavanja
temperature (Warm) će se automatski uključiti i trajati dok se aparat ručno ne isključi. Da
biste isključili aparat pritisnite Off/On taster sve dok se na displeju ne prikaže Off, a zatim
odvojite aparat od električne mreže.

Krčko 6,5 l

Napomena:
Aparat, bez obzira na model, radi sve dok ga Vi ručno ne isključite (položaj Off)!
• Aparat radi bez intenzivnog ključanja kako se namirnice ne bi raskuvale.
• Tokom kuvanja nije potrebno mešati ili okretati namirnice.
• Tokom kuvanja jelo ne može da zagori, niti da iskipi.
• Jačinu temperature, količinu tečnosti i vreme kuvanja treba podesiti u skladu sa vrstom
namirnica koje se pripremaju.
• Sa količinom tečnosti ne treba preterivati. Isparavanje tečnosti je minimalno prilikom
kuvanja u aparatima za sporo kuvanje. Ovo pravilo ne važi za namirnice koje upijaju vodu
poput pirinča, pasulja i sl.!
• Kada ste završili sa spremanjem hrane, isključite aparat, izvucite utikač iz utičnice i
ostavite aparat da se ohladi.

Krčko 4,5 l

Pobrinite se da svi sastojci budu potopljeni u tečnost, saft ili sos tokom kuvanja. Sos
možete i pripremiti u posebnoj posudi i preliti preko namirnica u Super krčku.
• Možete prethodno zapeći meso i prodinstati luk u tiganju čime ćete poboljšati ukus jela,
mada ovaj korak nije neophodan!
• Za dogrevanje hrane koristite Low ili Warm / Auto režim.
• Posuđe od gline peče se na visokim temperaturama, zbog toga keramički sud može imati
male površinske nedostatke.
• Stakleni poklopac ne prijanja idealno uz obod suda. Aparat je tako zamišljen da bi para
mogla po malo da izlazi iz suda za vreme kuvanja.
• Metodom sporog kuvanja zadržava se dosta tečnosti u posudi. Ako želite da smanjite njenu
količinu, sklonite poklopac na kraju kuvanja ili ga blago otklopite, postavite režim rada na
High i pustite da se jelo ukuva još 30 do 45 minuta.
• U slučajevima kada kuvanje jela traje dugo, moguće je da ćete u jelo morati doliti još
tečnosti. Dolivajte u središnji deo suda samo dobro ugrejanu vodu ili sos!
• Tokom kuvanja ne podižite poklopac osim kada je to neophodno (za dodavanje namirnica,
zaprške i sl.), jer će dosta akumulirane toplote izaći sa parom. Zbog toga, svaki put kada
sklonite poklopac sa posude treba dodati još oko 10 minuta na ukupno vreme kuvanja.
• Ako kuvate supu ostavite najmanje 5 cm prostora do gornje ivice posude kako prilikom
ključanja ne bi došlo do prelivanja.
• Ako nemate vremena da pripremite namirnice za kuvanje ujutru, pripremite ih prethodno
veče ili dan i čuvajte ih u zatvorenoj posudi u frižideru. Sutradan, premestite namirnice u
keramički sud aparata, dodajte tečnost, začine, masnoću po ukusu, sačekajte oko pola
sata da se izjednači temperatura suda i hrane i odaberite režim kuvanja.
• Za većinu recepata sa mesom i povrćem potrebno je 8-10 sati kuvanja na Low ili 4-6 sati
na High režimu.
• Neke namirnice nisu podesne za sporo kuvanje (paste, morska hrana: školjke, račići..,
mleko, kremovi). Ove namirnice treba dodavati jelu pred sam kraj kuvanja.

Korpa

close
%d bloggers like this: