Opšti uslovi kupovine 

Ovi uslovi prodaje definišu postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim stranicama. Isporučilac (Prodavac) je Web portali INFO. Kupac robe je posetilac zakucuibastu.rs  koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u korpu i pošalje narudžbinu Prodavcu, ili pošalje narudžbinu TEL ILI SMS, pa artikal plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave). 
 
Putem web shopa  

 Kupcu je omogućena kupovina svih proizvoda koji se nalaze na stranicama Prodavca. 
Cene su sa PDV-om. 
Valuta je srpski dinar (rsd). 
Istaknute cene u zakucuibastu.rs važe isključivo za kupovinu putem interneta. 
 
 

NARUČIVANJE  

Proizvodi se naručuju putem korpe i neopozivi su. Ukoliko prodavac nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporučiće raspoložive od izabranih proizvoda, a  o tome će obavestiti Kupca e-mailom (telefonom) sa naznakom isporuke preostalih proizvoda. Sa isporukom tih proizvoda poslaće Kupcu e-mail u predviđenom roku za isporuku preostalih proizvoda. 
 
U slučaju da nakon izvršenog poručivanja bude utvrđeno da je omaškom na sajtu u odnosu na poručeni model označena pogrešna cena (na primer umesto 1000 dinara, stoji cena 100 dinara), prodavac će nastojati da kupca u što kraćem roku obavesti o uočenoj grešci i tačnom iznosu cene koja je za poručeni model važila u trenutku poučivanja. U tom slučaju kupac ima pravo da poručeni model plati prema ispravnoj maloprodajnoj ceni ili da odustane od porudžbenice. 
 
 

DOSTAVA 

Uslovi dostave   
Naručena roba dostavlja se do ulaza u stambeni objekat. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obavezan da nosi robu do sprata na kojem se nalazi kupac, već do ulaza u zgradu. Roba se dostavlja na području cele Srbije, izuzev Kosova. Proizvodi se šalju putem dostavne službe. 
Okvirni rok isporuke je 4 – 5 radna dana. Rok počinje od trenutka kad Web portali Prijepolje primi poruđbinu i kupcu potvrdi prijem poruđbine. Procenjeno vreme dostave može biti i duže od naznačenog ukoliko naručeni proizvodi nisu trenutno dostupni ili ste potvrdu o online kupovini dobili u toku vikenda  ili državnih praznika.  Za narudžbine manje vrednosti dostava se naplaćuje 250 dinara ii povraćaj novca je 70 dinara  jedinstvena je za celu pošiljku (ne naplaćuje se za svaki poručeni proizvod pojedinačno).  
 
Ostali uslovi dostave:  
Proizvodi će biti zapakovani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti.  
Kupac je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda proveri eventualna oštećenja i odmah ih reklamira dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno da odbije da preuzme pošiljku na kojoj su vidljiva spoljna oštećenja! 
Roba je osigurana od gubitka u dostavi. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe da potpiše otpremnicu, koju dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.  
 
 

PLAĆANJE  

Naručene proizvode s troškovima dostave , Kupac će Prodavcu platiti pouzećem prilikom dostave robe ili virmanskom uplatom.    
U slučaju da Kupac naruči robu i odbije da je primi, Prodavac će da traži od Kupca nadoknadu poštanskih i sopstvenih manipulativnih troškova. 
 
 

POVRAT / REKLAMACIJE 

Ako želite vratiti uređaj iz dole navedenih razloga morate popuniti obrazac iz odeljka uslovi prodaje i biće vam vraćen novac po ceni uređaja ako je sve u originalnom pakovanju fabrički zapakovano ako ima oštećena biće Vam povraćaj umanjen prema uslovima prodaje.

Troškove dostave ne vraćamo.

Reklamacije, saobraznost Kupac ima pravo na reklamaciju robe u sledećim slučajevima: 
  

 • isporuka robe koja nije naručena 
 • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu 
 • ostali slučajevi u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.  

 
U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ( u daljem tekstu: Zakon) Web portali Prijepolje odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine. Zakonska odgovornost Web portali Prijepolje ne postoji ako isporučena roba:  

 1. odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model; 
 1. ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora; 
 1.  ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste   
 1. po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe 

 
 
Period saobraznosti artikala koji se smatraju potrošnom robom može biti manji od 24 meseca. U takve artikle spadaju i uređaji koji  ne potpadaju pod uslove saobraznosti.  
 
Postupak reklamacije   
Potrošač može izjaviti reklamaciju zbog nesaobraznosti robe i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostaka elektronskim putem na e-mail adresu  kupoprodajars07@gmail.com 

ili pismeno na adresu sedišta. Uz reklamaciju priložite račun kurirske službe, ili drugi dokaz o kupovini. Nesaobrazan proizvod nam možete poslati putem kurirske službe ROYAL EXPRESS  Najkasnije, u roku od 8 dana od prijema reklamacije  Web portali Prijepolje će da odgovori na reklamaciju sa odlukom da li prihvata reklamaciju, izjašnjenjem o zahtevu potrošača i predlogom i rokom za rešavanje reklamacije. 

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ovlašćeni ste da odustanete od ugovora ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, te ste u skladu sa članom 35. stav 4. Zakona o zaštiti potrošača odgovorni ste za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja* robom na način koji prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.  

* Rukovanjem / korišćenjem proizvoda smatra se npr za mikser-miksanje hrane, za sokovnik -ceđenje soka, za aparate za brijanje-brijanje,  za rerne -pečenje hrane,   za torbe i ruksake- prenošenje stvari, alati-korišćenje u njihovu svrhu, resveta-montiranje, bazeni-punjenje vodom itd. 

Rukovanje proizvodom umanjuje vrednost proizvoda.   

Prilikom jednostranog raskida Ugovora neophodno je sledeće: popunite i pošaljite  na  
kupoprodajars07@gmail.com

 i nakon naše potvrde o prijemu popunjenog obrasca, pošaljite popunjen Obrazac sa kompletnim proizvodom i računom kurirske službe na adresu:  WEB portali Prijepolje  Kolovrat 31300 Prijepolje.  
 
Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži sa svim dodacima i pratećom dokumentacijom (garantni list, uputstva itd.).   
 
Po prijemu proizvoda utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenja proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod  će mu biti vraćen na njegov trošak. Uz proizvod obavezno pošaljite i neoštećenu ambalažu proizvoda.  
Troškove transporta prilikom Jednostranog raskida Ugovora snosi kupac. Ukoliko neki od gore navedenih zahteva ne bude ispunjen nećemo biti u mogućnosti da Vam prihvatimo zahtev. Web portali Prijepolje će najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od prijema obrasca za odustanak Korisniku vratiti iznos koji je primio po osnovu narudžbine/maloprodajnog računa. Web portali Prijepolje može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.  
 
 
V A Ž N O   
 
Pravo na odustanak od ugovora Zakonom o zaštiti potrošača je isključeno u više slučajeva od kojih su neki od razloga: 
  

 • isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja; 
 • isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;   
 • isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;   
 • isporuke novina, periodičnih izdanja ili časopisa osim pretplatničkih ugovora za isporuku ovih izdanja;   
 • isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti potrošača i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.    

Web portali Prijepolje utvrđuje procenat umanjenja iznosa povrata kupcu usled korišćenja proizvoda – procenat umanjenja iznosa povrata kupcu usled umanjenja vrednosti proizvoda.  

 
1. Procenat umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje originalne ambalaže vraćenog proizvoda: 

 Stanje ambalaže    
 Neoštećena ambalaža  Oštećena ambalaža   Bez  orginalne ambalaže  
Televizori  0%  5%  20%  
Krovne kutije, nosači i sl.  0%  10%  20%  
Dom i vrt           
Električni alati  0%  10%  20%  
Motorni alati  0%  10%  20%  
Ručni alati  0%  10%  20%  
Peći i kamini  0%  10%  20%  
Kupatilska galanterija  0%  10%  20%  
Klima uređaji           
Split sistemi  0%  10%  20%  
Mobilne klime  0%  10%  20%  
Oprema i dodaci  0%  10%  20%  
Bela tehnika i mali kućni aparati           
Veliki kućni aparati  0%  10%  20%  

2. Procenat umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje vraćenog proizvoda: 

Televizori  0%  10%  Zavisi od procene štete od strane službenog servisa  
Dom i vrt     
Električni alati  0%  0%  Zavisi od procene štete od strane službenog servisa  
Motorni alati  0%  0%  Zavisi od procene štete od strane službenog servisa  
Ručni alati  0%  0%  Zavisi od procene štete od strane službenog servisa  
Peći i kamini  0%  100%  100%  
Kupatilska galanterija  0%  100%  100%  
Klima uređaji     
Split sistemi  0%  100%  100%  
Mobilne klime  0%  0%  Zavisi od procene štete od strane službenog servisa  
Oprema i dodaci  0%  Zavisi o procijeni štete od strane službenog servisa   
Bela tehnika i mali kućanski aparati     
Veliki kućni aparati  0%  0%  Zavisi od procene štete od strane službenog servisa  
Mali kućni aparati  0%  0%  Zavisi od procene štete od strane službenog servisa  

Web portali Prijepolje u saradnji sa servisom određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon prijema proizvoda.  
 
U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača dužni ste da sami snosite troškove povrata proizvoda ako koristite svoje pravo na odustanak od ugovora.                                                                              

Preporučujemo Vam:  

 •  da dobro pogledate karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi zakucuibastu.rs prilikom izbora proizvoda,   
 • da ne preuzimate proizvod ako je ambalaža oštećena, nego dostavljaču skrenete pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati nama, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod sa neoštećenom ambalažom  
 • ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrednost proizvoda 
 • da pregledate proizvod i ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je deo, ogreban proizvod što je nastalo usled transporta ili skladištenja) što pre nas obavestite i vratite proizvod bez da ste ga koristili 
 • ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte ga (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost otvaraju li se vrata pravilno, žete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti.  
 • da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktirate ovlašćeni servis jer bez toga će svaki neovlašćeno montirani/pušten u rad proizvod spadati u kategoriju oštećenog proizvoda 

 
Pojedini proizvodi imaju specifična svojstva ( televizori i igraće konzole) zbog kojih nije moguće proveriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom. Iz tog razloga za ovakve proizvode nismo u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cene. 
 
 
Privatnost podataka 
 
Web portali Prijepolje obavezuje se da  pruži zaštitu ličnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su potrebni za ispunjenje naših obaveza; informiše kupce o načinu korišćenja prikupljenih podataka, redovno daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni sa lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. 
 
Svi zaposleni Web portali Prijepolje i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. 

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbu prilikom registracije potrebni su nam Vaše: 

 • Ime i Prezime 
 • E-mail adresa 
 • Adresa 
 • Poštanski broj 
 • Opština 
 • Država 
 • Broj telefona 

Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbe. 

U ime Internet prodavnice obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. 

Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. 

Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogucnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Internet prodavnici odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. 

Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu. 

Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe. 

Saglasnost i promene uslova 

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani. 

Internet prodavnica se obavezuje da ce se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani. Ovde preuzmite obrazac za povraćaj robe 

OBRAZAC ZA ODUSTANAK OD UGOVORA

Kupovina obavljenja prodajom na daljinu (sajt: www.zakućuibastu.rs)

Ovim putem izjavljujem da odustajem od ugovora o kupovini , koji sam sklopio/la kupovinom na daljinu na web sajtu www.zakućuibastu.rs prodavca Veb portali Prijepolje Kolovrat 31300 Prijepolje kupoprodajars07@gmail.com

Podaci o kupcu Popuniti podatke:
Ime i prezime potrosaca
Adresa
Mesto i poštanski broj / PAK
JMBG potrosaca
Br. mob. telefona
E-mail adresa
Podaci o robi Popuniti podatke:
Ovim obavestavam da odustajem od ugovora o prodaji sledece robe/usluge
Datum zakljucenja ugovora
Datum prijema robe
Potpis potrosaca (ukoliko se dostavlja postom ili faksom)
Datum popunjavanja obrasca
Razlozi za odustanak (nije obavezno popunjavati)

Nakon prijema obrasca za odustanak od ugovora, prosledićemo Vam Dokumenta za povraćaj robe na Vaš e-mail, što predstavlja potvrdu o prijemu Vaše izjave o odustanku od ugovora.

Troškove vraćanja robe snosi kupac.Rok za predavanje obrazca je 14 dana od trenutka prijema robe.

Izjava o privatnosti podataka:

Podacikoje date u ovom obrascu služe za evideniranje izmena u prometu Vebportali INFO neće skladišti, niti koristiti u druge svrhe.

U slučaju da imate problem sa obrascem pošaljite nam poruku sa zahtevom i poslaćemo Vam obrazac na Mail.

Hvala na poverenju