OČISTITE STVARI U KUĆI: Dezinfekcija bez asepsola i alkohola – SAMO VODENOM PAROM – Mop paročistač 5u1 + dodaci

Susreli smo se sa nestašicom dezinfekcionih sredstava. Za ruke se nekako snalazimo koristeći alkoholna pića, ali šta da radimo sa…