REKLAMACIJE

REKLAMACIJE

Poštovani kupci,Potrošači koji su kupili proizvode od Veb portali Info Prijepolje Ive Lole Ribara bb Prijepolje ili Kotanjska 59 Prijepolje, mogu reklamacije na kupljene proizvode uložiti pisanim putem.

Postupak reklamacije će se sprovoditi na način predviđen odredbama Zakona o zaštiti potrošača, a

Veb portali Info Prijepolje preuzima obaveze prodavca.

Ukoliko postoji problem sa kupljenim uređajem služba Veb portali Info Prijepolje , je tu da Vam pomogne.
U nastavku naši kupci mogu pronaći važne informacije o procedurama kada je u pitanju garancija, reklamacija i pojedinosti o pravima prilikom online kupovine.

REKLAMACIJA

Zakonom o zaštiti potrošača Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe. Trgovac je dužan da u slučaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranje iste. Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Trgovca kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Pored toga, Veb portali Info Prijepolje ne podleže zakonskoj odgovornosti:
 – ukoliko uređaj poseduje osnovna svojstva i funkcionalnst za redovnu upotrebu i odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste.
 – ukoliko uređaj odgovara opisu i uzorku koji je pokazan od strane prodavca


SAOBRAZNOST na kupljeni proizvod se dostavlja u vidu propratne dokumentacije (ugovora na daljinu odnosno fiskalnog računa za perod od 2 godine. Ukoliko pored osnovne SAOBRAZNOSTI postoji dodatna aktuelna promocija produžene SAOBRAZNOSTI potrošač je dužan da prema uputstvu prodavca realizuje registraciju proizvoda. Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti Veb portali Info Prijepolje nije dužna da obezbedi garantni list.

Procedura reklamacije

Reklamirani uređaj po osnovu saobraznosti kupac može dostaviti isključivo preko Bex kurirske službe uz propratnu dokumentaciju sa popunjenim obrascem za REKLAMACIJU ( https://media1.demon.rs/2021/11/OBRAZAC-REKLAMACIJE.pdf) . Pri tom je neophodno dostaviti dokaz o izvršenoj kupovini (račun, ugovor na daljinu ili neki drugi dokument po kome možemo utvrditi dan i sat kupovine da je izvršena kod trgovca kome se izjavljuje reklamacija). Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis i u slučaju zamene proizvoda. Ovakav proces reklamacije se primenjuje na sve uređaje .

Šta kad izgubite fiskalni račun:

Fiskalni isečak je najbolji dokaz o kupovini, a ukoliko ga je kupac izgubio, onda pri reklamaciji može da mu pomogne neka druga originalna potvrda o kupovini na kojoj stoje satnica, datum, overa trgovca i lokacija kada je roba kupljena.

To može biti slip ukoliko je potrošač proizvod platio karticom, izvod iz banke ili garantni list, koji je takođe dokaz o kupovini pod uslovom da je overen od strane trgovca. Trgovac je dužan po zakonu da dve godine čuva evidenciju o prodaji, ali ako dođete bez računa da reklamirate robu, on nije u obavezi da prelistava evidenciju i može odmah da odbije da reklamira robu. Međutim, ukoliko imate neku od ovih potvrda, zakon trgovca obavezuje da kupcu izađe u susret i da mu uvaži reklamaciju.

Reklamaciju na uređaje kupac prijavljuje isključivo:
 
  – slanjem e-mail-a na mail: kupoprodajars07@gmail.com ili pisanim putem preporučenom pošiljkom na adresu Veb portali Info Kotanjska 59 31300 Prijepolje

Telefonom možete dobiti upustva oko dostavljanja reklamacije pisanim putem. Usmenim putem se nesmatra da ste izjavili reklamaciju jer tako nemožemo sa sigurnošću utvrditi da li je neko naš kupac ili nije za takav zaključak je potrebna propratna dokumentacija koju ste dobili uz kupljeni uredjaj.

Nakon evidentiranja pismenog zahteva za reklamaciju, dobijate odluku o prihvatanju reklamacije i na adresu kupca se upućuje kurir Bex kurirske službe da preuzme uređaj koji je kupac obavezan da upakuje I obezbedi za transport do Veb portali Info Prijepolje koji će uređaj o svom trošku poslati u ovlašćeni servis.

Napomena: Potrebno je da potrošač prema uputstvu proveri detalje važenja garancije, imajući u vidu mogućnost čuvanja ambalaže, registracija na sajtu i sl.

Po izjavljenoj reklamaciji pisanim ili elektronskim putem kupac će biti informisan o evidencionom broju reklamacije i na taj način se potvrdjuje prijem iste. Veb portali Info Prijepolje reklamirani uređaj dostavlja ovlašćenom servisu na detaljnu proveru saobraznosti.
Po prijemu izveštaja ovlašćenog servisa, a u roku od 8 dana od prijema reklamacije, pisanim ili elektronskm putem ćemo vam odgovoriti na izjavljenu reklamaciju.
U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 30 dana od dana prijema uređaja ukoliko je u pitanju tehnička roba u skladu sa vašim zahtevom.
Uređaje za koje je prihvaćena reklamacija i koji su pristigli iz ovlašćenog servisa Veb portali Info Prijepolje vraća kupcu. Kupac je dužan da svoj uređaj preuzme ili omogući njegovo dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje – isporuku. Nakon isteka tog perioda smatraće se da se kupac na nesumnjiv način odrekao prava svojine na uređaju, te isti prelaze u svojinu prodavca, u skladu sa Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa („Sl. list SFRJ“, br. 6/80 i 36/90, „Sl. list SRJ“, br. 29/96 i „Sl. glasnik RS“, br. 115/2005 – dr. zakon).
Ukoliko reklamacija uređaja nije prihvaćena (po osnovu fizičkog oštećenja i sl) kupac snosi troškove slanja robe na servis i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.p=https%3A//demon.rs&dtd=7975

U slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu,da je amaterski uređaj korišćen kao profesionalni kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica kupac gubi pravo na reklamaciju.
Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), kupac je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis.
Za dodatne informacije o ovlašćenim servisima na raspolaganju je reklamacioni centar.

Prema Zakonu о zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon), u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko naše prodajne internet stranice Veb portali Info Prijepolje se smatra kupovinom na daljinu.
U slučaju prodaje na daljinu prodavac je dužan da u pisanoj formi kupcu dostavi:
 – obrazac za odustanak
 – obaveštenje o prodavcu, pravu potrošača na odustanak od ugovora i dužnosti prodavca i kupca u slučaju realizacije prava na odustanak
 – primerak ugovora o prodaji potpisanog od strane prodavca.

U slučaju kupovine na daljinu prodavac nije dužan da kupcu izda fiskalni račun, a u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 1) Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS“, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13, 100/14), već sva prava potrošač može ostvariti na osnovu ugovora o prodaji na daljinu.
Zakon omogućuje online kupcima mogućnost da u roku od 14 dana prijave odustanak od kupovine na daljinu za fizička lica koji su uređaj obezbedili radi namirenja individualnih potreba. Prilikom odustanka kupac može, ali nije u obavezi da navede razloge zbog kojih odustaje. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana dostave prodavcu.
Izjava o odustanku mora biti svojeručno potpisana, sa dostavljenim žiroračunom kupca.
Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je preuzeo artikal od kurirske službe. Po isteku roka od 14 dana od dana , proizvod se više ne može vratiti.Troškove povraćaja robe kao i organizaciju transporta iste u slučaju odustanka snosi kupac.

UMANJENJE VREDNOSTI ROBE

Kupac može biti odgovoran za umanjenu vrednost robe koju je vratio samo ukoliko ste ga
predugovorno obavestili o ovoj odgovornosti u navedenim uslovima na sajtu „Po prijemu proizvoda,
utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost
robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi
ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat
oštećenja utvđuje ovlašćeno lice u Veb portali Info Prijepolje , te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se
vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca u
tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen
na njegov trošak.”

u slučaju oštećenja ambalaže, za oštećenu ambalažu 20% će se umanjiti od plaćene cene proizvoda. U slučaju tragova korištenja, umanjiće se od 40% do 60 % od cene proizvoda.


Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.
Veb portali Info Prijepolje je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.
Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama. Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, od tih slučajeva tri mogu da budu relevantna:
 – isporuka zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
 – isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane i
 – isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.

Reklamacija na fizičko oštećenje

Ukoliko Vam uređaj koji ste poručili stigne oštećen a da to niste primetili prilikom preuzimanja, potrebno je u roku od 24 sata kontaktirati kurirsku službu koja je obavila isporuku radi pravljenja zapisnika, isti slikati sa više strana da se jasno vidi oštećenje paketa spolja kao i oštećenje uređaja i prijaviti Ako je paket fizički oštećen, pred kurirom ga otvorite i slikajte ga, da bi imali nepobitan dokaz o oštećenju robe. U slučaju da se kurir protivi, pozovite nas, a mi ćemo odmah kontaktirati centralu kurirske službe. Nakon što utvrdite da je roba oštećena, neophodno je da vam kurir popuni i ostavi Zapisnik o oštećenju robe, jer je zapisnik jedini validan dokument pomoću koga možemo da potražujemo refundaciju novca za oštećenu robu. Sva roba koja izlazi iz našeg magacina je uredno i propisno spakovana u odgovarajuće pakete, a paketi su obeleženi odgovarajućim nalepnicama kako bi se sa paketima dalje, u centrima kurirskih službi, pravilno rukovalo. Veb portali info Prijepolje na broj 060/5001511. Prilikom pravljenja zapisnika voditi računa da vam ne napišu da su vam uredno i bez oštećenja uručili paket i odbiju reklamaciju u tom slučaju Vam se odbija reklamacija.
Reklamacije na fizičko oštećenje robe nakon obavljene kupovine prijema od strane kurira ne podležu reklamaciji u garantnom roku. Pakete koji su oštećeni ne primati i takve vratiti kuriru.

Račune fotokopirati jer izblede

Zaštitnici potrošača upozoravaju na problem da fiskalni računi već posle nekog vremena počinju da blede i postanu praktično neupotrebljivi jer se sa njih ne mogu pročitati ni iznos, niti datum kupovine, ali ni informacija kod kog trgovca je roba kupljena.

U cilju ažurnog i pravovremenog regulisanja reklamacionog postupka, potrebno je ispoštovati navedene zakonske okvire.

Naši Podaci

INFORMACIJE O FIRMI

Pun naziv pravnog subjekta: VEB PORTALI INFO PRIJEPOLJE
Poštanska adresa: KOTANJSKA 59, 31300 PRIJEPOLJE
Delatnost i šifra delatnosti: 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta
Matični broj: 65151499
Poreski broj (PIB) 111041848
Web adresa: www.demon.rs
Kontakt telefon: 060/5001511
Kontakt e-mail: kupoprodajars07@gmail.com

Cart
Your cart is currently empty.